News Update

 • ไทยรุ่งกรุ๊ป ให้เลือด ให้ชีวิต

  28/05/2019

  "ไทยรุ่งกรุ๊ป ให้เลือด ให้ชีวิต" วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานไทยรุ่งกรุ๊ปได้บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยในโครงการไทยรุ่งกรุ๊ป...

  More Detail
 • ไทยรุ่งกรุ๊ป สานฝัน ปันโอกาสสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาที่ยั่งยืน

  27/03/2019

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มไทยรุ่ง...

  More Detail
 • Mazda บิซ มอเตอร์ส มอบทุนการศึกษา

  12/03/2019

  วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท บิซ มอเตอร์ส จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์...

  More Detail