News Update

แยกที่บ้าน ฝากทิ้งที่เรา

"แยกที่บ้าน ฝากทิ้งที่เรา"

 

มาสด้า บิซ มอเตอร์ส ร่วมกับ Corsair ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาโซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยกันแยกขยะพลาสติกที่กำจัดยาก เพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลก

 

เชิญทุกท่านแยกพลาสติกแข็งและพลาสติกอ่อนแล้วนำมาฝากทิ้งได้ที่ มาสด้า สุขุมวิท 65

Back to News Update