News Update

บริจาคเสื้อผ้า สิ่งของและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่มูลนิธิกระจกเงา

โครงการคนรับสุขใจ คนให้อิ่มบุญ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท บิซ มอเตอร์ส จำกัด (Mazda Sukhumvit 65) ร่วมกับบริษัทในเครือไทยรุ่ง จัดกิจกรรมมอบเสื้อผ้า สิ่งของและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่มูลนิธิกระจกเงา ทั้งนี้สิ่งของที่นำไปบริจาคบางส่วนได้รับความร่วมมือจากพนักงานของบริษัทร่วมบริจาคด้วย

Back to News Update