Facility Services

CUSTOMER LOUNGE

โซนรับรองลูกค้าบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย พร้อมการบริการให้ทุกท่านด้วยความประณีต และใส่ใจทุกรายละเอียด

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

อุปกรณ์สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง / WIFI

บริการนวดเพื่อผ่อนคลาย

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน

Presentation

Biz Motor