News Update

ไทยรุ่งกรุ๊ป ให้เลือด ให้ชีวิต

"ไทยรุ่งกรุ๊ป ให้เลือด ให้ชีวิต"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานไทยรุ่งกรุ๊ปได้บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยในโครงการไทยรุ่งกรุ๊ป ให้เลือด ให้ชีวิต ณ ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ โดยมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 84 ท่าน

Back to News Update