News Update

Mazda บิซ มอเตอร์ส มอบทุนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท บิซ มอเตอร์ส จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา จำนวน 7 ทุน โดยได้มอบทุนอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 5

Back to News Update