Buy Car Promotion

All-New Mazda CX-30

Promotion


ดอกเบี้ย 0.99%1  
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี2
รับบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาท3

 

วันนี้ถึง 31 มี.ค. 64

 

หมายเหตุ

1 ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 60 เดือน
2 บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ (1) บมจ. วิริยะประกันภัย (2) บมจ. ธนชาตประกันภัย (3) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (4) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3 บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท หรือ ส่วนลดเงินสดมูลค่า 5,000 บาท และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


• เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ บมจ. ธนาคารธนชาต เท่านั้น
• ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ บมจ. ธนาคารธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่  1 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Back to Promotion