Buy Car Promotion

New Mazda 2

Promotion


ขับฟรี 90 วัน1  
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี2

 

วันนี้ถึง 31 พ.ค. 63

 

หมายเหตุ

1 ดอกเบี้ย 3.35% คำนวนจากดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 84 เดือน ทุกรุ่น
2 บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ (1) บมจ. วิริยะประกันภัย (2) บมจ. ธนชาตประกันภัย (3) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

• เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ.ธนาคารทิสโก้ และ บมจ.ธนาคารธนชาต เท่านั้น
• ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ.ธนาคารทิสโก้ และ บมจ.ธนาคารธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

Back to Promotion