News Update

รางวัลเกียรติยศลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี

มาสด้า บิซ มอเตอร์ส กับอีกหนึ่งรางวัลด้วยบุคลากรคุณภาพ

 

คุณกัลยา ญาณรังษี กับ รางวัลเกียรติยศลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี DCRC of The Year

 

ทั้งนี้ คุณกัลยา ได้รับรางวัล DCRC of The Year มาแล้วทั้งหมดจำนวน 6 ปี ได้แก่ ปี 2555, 2556, 2559, 2560 และ 2562

Back to News Update