แบบฟอร์มขอสมัครงาน

ติดต่อ
คุณกมลชนก เก่งมงคลธร
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 02 714 1444 ติดต่อฝ่ายบุคคล หรือโทร 086-341-4842
 * ส่งจดหมายหรืออีเมล์แจ้งความจำนงขอสมัครงาน พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ตำแหน่งที่ต้องการ
- ช่างเทคนิคอาวุโส ประสบการณ์ 5-10 ปี
- ที่ปรึกษาด้านการขาย (Sales Consultant)
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เงินเดือน 40,000 บาท
- เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Job Application Form
ชื่อ-นามสกุล (*)
Invalid Input
อายุ (*)
Invalid Input
วันเดือนปีเกิด (*)
Invalid Input
ที่อยู่ (*)
Invalid Input
โทรศัพท์ (*)
Invalid Input
อีเมล (*)
Invalid Input
ตำแหน่งที่สมัคร (*)
Invalid Input
ประวัติการศึกษา (*)
Invalid Input
ประสบการณ์
Invalid Input
จำนวนเงินเดือนที่ต้องการ
Invalid Input
แนบไฟล์ภาพถ่าย
Invalid Input
กรุณากรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ กรุณากรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
Invalid Input